2010-12-28
"Хэл зохиол судлал"-ын 35-р цувралын гарчиг

ШУА-ийн Хэл зохиолын хүрээлэнгийн ээлжит цуврал болох “Хэл зохиол судлал” сэтгүүлийн шинэ дугаар хэвлэгдэн гарлаа. Сэтгүүлд дараах өгүүллүүд хэвлэгдэв.

 

ГАРЧИГ

 

ХЭЛ ШИНЖЛЭЛ

1.     Л.Болд. “Монголын нууц товчоо”-ны зарим үгийн утгыг орхон бичгийн дурсгалаас тодруулах нь

2.     Б.Чулуундорж. Хэл судлал: шинэлэг хандлагууд

3.     Ц.Шагдарсүрэн. Хэл, сэтгэхүй хийгээд үндэсний бичиг гурвын шүтэлцсэн барилдахуун

4.     Э.Пүрэвжав. “Монголын нууц товчоон”-ы монгол хөрвүүлэг

5.     О.Самбуудорж. Монгол хэлний үгийн олон дуудлагын асуудалд

6.     Куралай Мухамади (Казахстан). Аналитические формы в системе существительного

7.     М.Саруул-Эрдэнэ. Уиллиам Вүүдвилл Рокхиллийн монгол үгс

8.     Б.Отгонсүрэн. Дагуур хэлний хайлаар аялгуугаар тэмдэглэсэн “Алебу” хэмээх үлгэрийн тухай

9.     Д.Боролзой. Интернэт монгол хэлний аюулгүй байдалд хэрхэн нөлөөлөх нь

10.                        Б.Няммягмар. Хөх хотын Гүүш Цорж “Мялын буман дуулал”-ын өвөрмөц хэлц, зүйр цэцэн үгийг орчуулсан нь

11.                        Ж.Ганбаатар. Монгол хэлний хэвийн бүтээвэр

12.                        Г.Даваажаргал. Авиа дуурайх ба дүрслэх язгууртай үгээр илрэх шууд бус нэрлэлтийн тухай

13.                        D.Cerenpil. Romjin (Latin mongol) bichigyn useg

 

УТГА ЗОХИОЛ СУДЛАЛ

14.                        Д.Цэрэнсодном. Термини традиционной поэтики в древнемонгольских и тюрских литературных памятниках

15.                        С.Байгалсайхан. Зохиолч Д.Норовын туужууд дахь домог үлгэрийн нөлөө, өгүүлэмжийн уламжлал

16.                        Alice Sarkőzi (Унгар). Reflection of everyday life in the Mongolian hell descriptions

17.                        Н.Хишигтогтох (БНХАУ). “Цогт тайжийн хадны шүлэг” судлалын эргэцүүлэл ба шүүмж

18.                        Залгаа (БНХАУ). В.Инжаннашийн уран бүтээлийн үндсэн шинж

19.                        К.Окада (Япон). Цэндийн Дамдинсүрэн ба “сэхээтний төөрөгдөл” гэгчийн тухайд

20.                        Г.Билгүүдэй. ХХ зууны Монголын уран зохиолын судлал шүүмжийн хөгжил, цаашдын төлөв, чиг хандлага

21.                        Анна Цендина (ОХУ). VI Далай лам Цаянжамцын тухай монгол домгууд

22.                        Г.Ц.Пюрбеев. (ОХУ) Крупное достижение монгольской лексикографии

 

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ТЭМДЭГЛЭЛ, ШҮҮМЖ

23.                        Ж.Цолоо. Монгол хэл шинжлэлийн үгийн сан судлалын шинэ бүтээл

24.                        Ж.Дашдондог. Шинжлэх ухаанд өөрийгөө өргөсөн эрдэмтэн

25.                        С.Юндэнбат. Академич Ш.Лувсанванданы намтарт холбогдох зарим мэдээ

26.                        Л.Б.Бадмаева, Л.Д.Шагдаров. Корифей ономастики Байкальского региона

 

ОРЧУУЛГА

27.                        Жон Сийрл (АНУ). Н.Чомскийн хэл шинжлэлд хийсэн хувьсгал (орчуулсан Н.Мөнхцэцэг)

 

 

 

CONTENTS

 

LINGUISTICS

1.     L.Bold. To clarify the meaning of some words in “The Secret History of the Mongols” from the runic  monuments

2.     B.Chuluundorj. Philology: New approaches

3.     Ts.Shagdarsuren(g). Language, Thinking, National script, and its relations

4.     E.Purevjav. Mongolian translations of “The Secret History of the Mongols”

5.     O.Sambuudorj. On some issues of pronunciation varieties of Mongolian words

6.     Kuralai Mukhamadi (Kazakhstan). Analytic forms in the systems of nouns

7.     M.Saruul-Erdene. Mongolian words of William Rockhill

8.     B.Otgonsuren. On the fairytale “Alebu” in Hailaar dialect of Dagur Mongolian

9.     D.Borolzoi. Internet to influence security of Mongolian

10.            B.Nyammyagmar. Gusri Chorje’s idioms translation  of “Hundred thousand songs of Milarepa”

11.            J.Ganbaatar. Voice suffix of Mongolian

12.            G.Davaajargal. On the indirect nominative case  to be expressed by Onomatopoeia

13.            D.Cerenpil. The letters of the Latin Mongol script

 

LITERARY STUDIES

14.            D.Tserensodnom. Terms of traditional poetics in ancient Mongolian and Turkish literature monuments

15.            S.Baigalsaikhan. The influence of the myths and tradition of motives in the novels by writer Norov D

16.            Alice Sarkőzi (Hungary). Reflection of everyday life in the Mongolian hell descriptions

17.            N.Khishigtogtokh (China). The critics of the study on “Tsogt taij’s poem on the rock”

18.            Zalgaa (China). Basic feature of Injannashi’s works

19.            K.Okada (Japan). On Tsendiin Damdinsuren and “Intellectuals’ Aberration”

20.            G.Bilguudei. The development, perspectives and tendency of Mongolian literature studies and critics of XX century

21.            Anna Tsendina (Russia). Mongolian legends about Tsayanjamts, Dalai lama VI

 

RESEARCH NOTES AND CRITICS

22.            G.Ts.Purbe’ev. (Russia) The biggest success of Mongolian lexicology

23.            J.Tsoloo. A new work of lexicography of Mongolian linguistics

24.            J.Dashdondog. The scientist who sacrificed himself for Science

25.            S.Yundenbat. Some information related to the biography of academician Luvsanvandan Sh

26.            L.B.Badmaeva, L.D.Shagdarov. The genius scientist  for onomatology of Baikal region

 

TRANSLATION

27.            John Searle (USA). Chomsky’s revolution to linguistics (translated by N.Munkhtsetseg)

 

Бичсэн: Боролзой | цаг: 11:06 | Бусад
Холбоос | email -ээр явуулах | Сэтгэгдэл(0)
Сэтгэгдэл:


Сэтгэгдэл бичих:-)
 
xaax